Ny post i aksjonærregisteroppgaven

I aksjonærregisteroppgaven er det for 2018 kommet inn en ny post 7 - total formuesverdi for selskapet. Revisorforeningen har fått opplyst av Skatteetaten at posten ikke er obligatorisk.

Publisert:

Det fremgår av rettledningen at posten kun skal fylles ut om selskapet i 2018 har forhøyet eller satt ned aksjekapitalen ved innbetaling fra eller utbetaling til aksjonærene.

Det er selskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar 2019 som skal føres inn.

Revisorforeningen har tatt opp med Skatteetaten at det vil være umulig for mange selskaper å fremskaffe disse verdien innen fristen 31. januar 2019.

Vi har da fått bekreftet at feltet ikke er obligatorisk.

Det opplyses at posten er til for at selskapene skal ha mulighet til å innrapportere formuesverdi ved kapitalendringer slik at aksjonærene kan få beløpet forhåndsutfylt på skattemeldingen. Videre vises det til at mange små aksjeselskaper har enkle forhold med kun bankinnskudd slik at det for disse skulle det være kurant. Om selskapet ikke har formuesoppstillingen klar før innlevering av RF-1086 (som vil gjelde mange selskap) bruker de ikke posten.