Skattemessig hovedpunkter i Granavolden-plattformen

Regjeringen vil senke det totale skatte- og avgiftnivået og kommer med flere konkrete forslag.

Publisert:

Det er enighet om at skattesystemet må forbedres ved å redusere skattesatser og at man må gjennomgå skattefradrag som har liten tilknytning til inntekt og arbeid med sikte på forenkling.  

Regjeringen vil videre blant annet:

  • Forebygge overskuddsflytting for å sikre skattegrunnlaget og være en pådriver internasjonalt for langsiktige og prinsippbaserte fellesløsninger mot skatteomgåelse.
  • Styrke den generelle ordningen for gunstig kjøp og tildeling av aksjer og opsjoner i egen bedrift.
  • Vurdere om aksjesparekontoordningen (ASK) kan inkludere unoterte aksjer.
  • Vurdere forbedringer i skattefunnordningen.
  • Redusere eiendomsskattesatsen med ytterligere én promilleenhet for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille.
  • Fortsette nedtrapping i formuesskatten for arbeidende kapital.
  •  Fastholde fjerningen av arveavgiften.
  • Utrede en modell med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til faktiske fradrag.