Skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit

Ut 2020 skal Storbritannia fortsatt behandles som om landet var medlem av EU. Det innebærer bl.a. at britiske aksjer fortsatt omfattes av fritaksmetoden.

Publisert:

Storbritannia forlot EU fra 1. februar 2020. Etter en avtale mellom EFTA-landene og Storbritannia skal imidlertid Storbritannia behandles som om landet fremdeles var medlem av EU og EØS, også på skatteområdet. Storbritannias uttreden fra EU vil derfor ikke ha skatte- og avgiftsmessige konsekvenser umiddelbart. Avtalen gjelder ut 2020, med mulighet for forlengelse.

Det er også vedtatt en egen lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU som trådte i kraft fra 1. februar 2020. Overgangsperioden vil i første omgang vare til 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse.

Skatteetaten har en egen informasjonsside om skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit på skatteetaten.no. Informasjonssiden er delt opp i følgende underkapitler: 

  • Generelt om skattemessig behandling av selskap hjemmehørende i EØS og EØS-borgere
  • Personskatt
  • Næringsbeskatning
  • Merverdiavgift
  • Særavgift

Les for øvrig mer om Brexit på regjeringen.no.