Skatte-ABC 2019/2020

Skatte-ABC 2019/2020 er nå tilgjengelig på skatteetaten.no.

Publisert:

Skatte-ABC utgis bare elektronisk. Skatte-ABC 2019/2020 beskriver de materielle skattereglene som gjelder for inntektsåret 2019. Dette gjelder bl.a. de nye reglene for verdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper.

Nye emner i denne utgaven er "Forsikringsforetak – livsforsikrings- og pensjonsforetak" og "Forsikringsforetak – skadeforsikringsforetak"

I tillegg omtales endringer som gjelder for inntektsåret 2020.

Skattefunn

Det har vært spenning om hvordan Skatte-ABC vil omtale reglene om forbud mot å gi Skattefunn-støtte til foretak i økonomiske vansker. På dette punktet har Skatte-ABC en ordrett gjengivelse av Finansdepartements brev av 29. november 2019 til Skattedirektoratet. Se kapittel "Forsknings- og utviklingskostnader – Skattefunn" pkt 2.2.