Skatteetaten inviterer revisorer, regnskapsførere og rådgivere til informasjonsmøte om den nye skattemeldingen for selskap

I år vil mange selskap kunne bruke den nye skattemeldingen. I den forbindelse inviterer Skatteetaten til et digitalt informasjonsmøte for de som skal bistå kunder med å levere den nye skattemeldingen. Fokus blir lagt på revisors, regnskapsførers og rådgivers oppgaver og innfallsvinkel. Skatteetaten vil blant annet vise ny funksjonalitet.

Publisert:

Tid og sted

Agenda:

Ny skattemelding – temabasert, forhåndsutfylling og skatteberegning

  • Forhåndsutfylte opplysninger - hvilken nytte har du av det
  • Hvordan valideringstjenesten og foreløpig skatteberegning sikrer korrekt utfylling og mindre oppfølging
  • Revisors signatur og oppstilling av skattemeldingen
  • Hva tilbyr de av hjelp på skatteetaten.no
  • Håndtering av RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader
  • Hvem kan bruke den nye delegeringsløsningen og hvordan fungerer den 

Hva legger Regnskap Norge og Revisorforeningen vekt på?

  • Ruben Bjerketveit fra Revisorforeningen
  • Knut Høylie fra Regnskap Norge

Hva lurer dere på?

Det er mulighet for å sende inn spørsmål på e-post i forkant (og under presentasjonen): nyskattemelding@skatteetaten.no.