Skatteetaten omorganiseres

Skatteetaten går over til landsdekkende organisering fra 1. januar 2019. Nå vil skattekontorene bidra til å løse oppgaver på etatsnivå og for hele landet.

Publisert:

Omorganiseringen betyr at skatteregionene blir borte. Skattedirektoratet omorganiseres.Skattekontorene vil fortsatt være åpne for publikum og skatteetatens tilstedeværelse fortsetter som før.

Omorganiseringen skal gi mer effektiv løsning av etatens oppgaver og bedre bruk av ressursene. Mer fleksibel organisering og effektiv styring skal gi bedre utnyttelse av muligheter og møte utfordringer som forenkling for næringslivet, arbeidslivskriminalitet og sikker identitetsforvaltning.