Sterke reaksjoner på melding om tvangsmulkt

Skatteetaten sendte 17. januar ut en e-post om tvangsmulkt. Meldingen er ment som informasjon til skattyterne, men er blitt oppfattet som et varsel om ileggelse av tvangsmulkt.

Publisert: Skatt DnR mener
Harald Brandsås portrett 143KB.jpg
– Svært lite skjønnsomt, sier fagdirektør Harald Brandsås om informasjonen fra Skatteetaten.

I meldingen fra Skatteetaten heter det: «Informasjon om tvangsmulkt for (org.nr. og firmanavn) er tilgjengelig. Logg inn i Altinn for å se innholdet.» 

– Revisorene er i dag nedringt av opprørte klienter som vil ha en forklaring på hvorfor de blir ilagt tvangsmulkt, sier fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen. Mange har ikke selv gått inn i Altinn, men øyeblikkelig tatt saken videre med sin revisor eller regnskapsfører.

– Det er i utgangspunktet positivt at Skatteetaten gir informasjon om ordningen med tvangsmulkt, men denne måten å formulere seg på er svært lite skjønnsom. E-posten kan vanskelig oppfattes som noe annet enn et varsel om tvangsmulkt. Det er svært uheldig, sier Brandsås, som for ettertiden forventer en helt annen kvalitetssikring av informasjon som sendes ut fra Skatteetaten.