Skatteetaten stopper bruk av tvangsmulkt midlertidig

I lys av koronavirus-situasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt for skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper og for MVA-oppgaver med frist til og med 10. juni.

Publisert:

Dette opplyser Skatteetaten i en pressemelding 25. mars.

Skattemelding for næringsdrivende og selskaper

Fristen for å levere skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap og selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting er utsatt fra 31. mai til 31. august. Det er ikke tatt stilling til spørsmålet om tvangsmulkt ved levering etter den utsatte fristen.

Mva-meldinger

Tvangsmulkt er også stoppet for mva-meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni). Det skal heller ikke ilegges tvangsmulkt for de som leverer en gang i året, årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

A-melding

Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars, 6. april, 5. mai, 5. juni, 6. juli og 5. august. 

Selv om tvangsmulkt stoppes midlertidig, ber Skatteetaten arbeidsgivere likevel gjøre det de kan for å levere korrekte a-meldinger innen fristen. På den måten sikres det at ansatte har oppdaterte og riktige opplysninger hvis de for eksempel trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden.