Skatteetaten stopper pålegg om revisorbekreftelse i forbindelse med søknader om tilskudd i kompensasjonsordningen

Nye pålegg stoppes inntil kravene til kontrollhandlinger for å avgi slike bekreftelser er klare. Fristen for de påleggene som alt er sendt ut er forlenget til 1. juni.

Publisert:

Skatteetaten, Revisorforeningen og Regnskap Norge er i dialog om hvilke krav som skal stilles til kontrollhandlingen som skal utføres for å kunne bekrefte opplysningene gitt i søknadene om tilskudd. Samtidig har Skatteetaten allerede sendt ut enkelte pålegg om å innhente slik bekreftelse.

Skattedirektør Hans Christian Holte har i en e-post opplyst at disse påleggene er stoppet. Det vil ikke bli sendt ut nye varsler før kravene til erklæringen fra revisor/autorisert regnskapsfører er endelig avklart.

Det er lagt ut informasjon på skatteetaten.no/kompensasjonsordning om at foretak som er bedt om å sende inn bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører, får utsatt fristen for å sende bekreftelse til 1. juni 2020.