Skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon.

Publisert: Skatt

Forskriften trer i kraft 1. november 2017.

Den nye ordningen innebærer at personlige skattytere får fradrag i alminnelig inntekt for innskudd til ordningen på inntil 40 000 kroner årlig. Pensjon som blir utbetalt under ordningen, blir skattlagt som alminnelig inntekt.

Les forskriften her.