Revisors signatur på konsernbidragsskjema

Skatteforvaltningsforskriften § 8-2-6 ble endret 20. januar 2017. Ved en inkurie omfattet ikke forskriftsteksten revisors attestasjon på konsernbidragsskjema.

Publisert: Revisjon Skatt

Ny forskriftstekst: § 8-2-6 «Når skattepliktige har plikt til å ha revisor, skal næringsoppgave og melding for selskaper som har mottatt eller avgitt konsernbidrag i skattleggingsperioden være signert av revisor.»