Skattefunn for 2022 - en presisering

Om årsregnskap avlagt i COVID19-perioden viser at selskapet er i økonomiske vanskeligheter, vil det ikke oppfyller vilkårene for støtte. Unntaket hvor selskapene kunne anvende tall fra 31. desember 2019 vil ikke gjelde for søknader for 2022.

Publisert:

Det presierer Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse publisert 16. september 2022.

Skattedirektoratet viser videre til at selskapet da kan legge frem en mellombalansen som må vise at foretaket ikke er i økonomiske vanskeligheter. Mellombalansen må ha en dato ved tildelingstidspunktet for Forskningsrådets godkjenning ved skattefunnprosjekt for 2022.