Skattemeldingen 2021: Utsatt frist bør unngås så langt mulig

Revisorforeningen ber likevel om forskriftsendring, slik at det i tillegg til dagens regler om utsettelse av inntil 10 prosent av kundemassen, kan søkes om ytterligere 5 prosent for både revisor og regnskapsfører til 31. august.

Publisert:

Vi ber tilsvarende om utsatt frist for innsending til Regnskapsregisteret. 

For at finansiell informasjon skal være relevant og bidra til gode beslutninger, må den være så fersk som mulig. Vi er derfor opptatt av at årsregnskapet og skattemeldingen ferdigstilles så tidlig som mulig. 

Revisorer og regnskapsførere må samordne årsavslutningen slik at de aller fleste skattemeldinger og årsregnskap er innsendt før sommerferien. 

Behovet for en begrenset utsettelsesordning er begrunnet med at det også i 2022 er en del høyere sykefravær enn normalt. Dette er det vanskelig å planlegge for, og det rammer også ulikt rundt om i landet. 

Revisorforeningene mener dagens regler for utsettelse med skattemeldingen, der revisor og regnskapsfører kan søke om utsettelse for inntil 10 prosent av kundemassen til 30. juni, i hovedsak fungerer godt i normalår. Med en ekstra ventil, hvor det kan søkes om ytterligere 5 prosent for både revisor og regnskapsfører til 31.8.2022, mener vi at behovet vil være dekket ut fra den kunnskap vi har i dag.