Skatteplikt for andelsvannverk

Skattedirektoratet har 6. november 2013 avgitt en fortolkningsuttalelse om skatteplikt for andelsvannverk som nyanserer tidligere uttalelse fra 2010.

Publisert:

Skattedirektoratet ga i 2010 en vurdering av skatteplikt for andelsvannverk, jf. Utv. 2010 side 1503. I uttalelsen ble det ved formålsvurderingen lagt betydelig vekt på at andelsvannverk fremmer andelseiernes egne privatøkonomiske interesser og at de derfor normalt vil falle utenfor skatteloven § 2-32 som begrenser skatteplikten for institusjoner som ikke har erverv til formål. Uttalelsen var i samsvar med en tidligere uttalelse publisert i Utv. 1984 side 484. Etter en fornyet vurdering har Skattedirektoratet i en uttalelse datert 6. november 2013, besluttet å nyansere uttalelsen fra 2010. Den privatøkonomiske fordelen som måtte ligge i å være tilkoblet et privat vannverk, er ikke egnet til å påføre andelsvannverket skatteplikt. Andelsvannverk kan derfor, forutsatt at de øvrige vilkårene er oppfylt, komme inn under skattebegrensingsregelen i skatteloven § 2-32.