Skatteplikt for kjendiser som deltar i realityprogrammer

Inviterte kjendiser er skattepliktig for gevinster og premier, men skatteplikten vil trolig ikke gjelde en deltaker som selv har søkt og inntil programmet sendes var ukjent i media. Både kjendisdeltakeren og andre deltakere vil bli skattepliktig for andre utbetalinger.

Publisert:

Skattedirektoratet har i en uttalelse av 6. februar 2017 konkludert med at skattefritaket for gevinster/premier i forbindelse med "offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier", jf. skatteloven § 5-50 (2) bokstav e, ikke gjelder der deltakeren er valgt ut i egenskap av å være en kjent person.

Gevinsten vil da bli skattepliktig som lønn eller virksomhetsinntekt.

Departementet har i en tidligere uttalelse (Utv. 2003 s 465) konkludert med at honoraret på kr. 2000 pr. uke var skattepliktig som vunnet ved arbeid, men sluttgevinsten på 1 million var skattefri etter § 5-50 (2) bokstav e.