Skatteregler for multinasjonale digitale selskaper

OECD har tatt et skritt i retning av endrede regler for beskatning av multinasjonale selskaper. Sekretariatet i OECD har lagt frem forslag til en modell for dette.

Publisert:
OECD-logo.png

Forslaget gjelder selskaper i den digitale økonomier uten fysisk tilstedeværelse. Tradisjonelle industriselskaper og selskaper som utvinner naturforekomster, er foreslått unntatt. Forslaget vil gi en omfordeling av beskatningen mellom landene av deler av store flernasjonale selskapers inntekt, og skal ikke gi økt skatt. OECDs forslag til samordnet løsning har som mål å forskyve en del av den internasjonale beskatningsretten i favør av landene der markedene er.

Forslaget er foreløpig ikke behandlet av medlemsstatene. Det er kjent at hjemlandene til en del av de digitale selskapene ikke ønsker vesentlige skatteomlegginger i motsetning til de europeiske landene som vil gå lenger enn dette forslaget. Det er derfor stor usikkerhet om forslaget vil kunne bli vedtatt, noe som krever enstemmighet.

Forslaget er nå på høring og i løpet av året kan det være klart om det kan bli vedtatt. Ambisjonen er fortsatt å ha et vedtak ved utgangen av 2020.