Skattesatser og bunnfradrag for 2023 etter budsjettavtalen

Finansdepartementet har oppdatert tabellen over satser og beløpsgrenser i tråd med det som er følger av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV om 2023-budsjettet.

Publisert:

Satsene skal vedtas av Stortinget ved behandlingen av budsjettet for 2023.

De viktigste endringene i forhold til regjeringens opprinnelige forslag i statsbudsjettet er:

Trinnskatt

  • Trinn 1: Innslagspunkt kr. 198 350, sats 1,7 pst
  • Trinn 2: Innslagspunkt kr. 279 150, sats 4,0 pst
  • Trinn 3: Innslagspunkt kr 642 950, sats 13,5 pst
  • Trinn 4: Innslagspunkt kr 926 800, sats 16,5 pst
  • Trinn 5: Innslagspunkt kr 1 500 000, sats 17,5 pst

Bunnfradragene

Personfradraget økes, mens maksimalt minstefradrag reduseres i forhold til regjeringens opprinnelige forslag.

  • Personfradraget: kr 79 600
  • Maks minstefradrag i lønn: kr 104 450
  • Maks minstefradrag i pensjonsinntekt: kr 86 250

Boligsparing for ungdom (BSU)

Satsen for skattefradrag reduseres fra 20 til 10 pst.

Verdsettelse bolig ved formuesfastsettingen

  • Primærbolig med høy verdsettelse: den delen av boligverdien som overstiger kr. 10 mill. verdsettes til 70 pst.
  • Sekundærbolig verdsettes til 100 pst. 
Finansdep logo.jpg