Skikkethetskrav for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap - høring

Finanstilsynet foreslår nye lovregler om krav til skikkethet for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskaper. Bakgrunnen er saker som er under etterforskning av politiet.

Publisert:

Høringsforslaget utvider lovutvalgets forslag til ny regnskapsførerlov i NOU 2018: 9. Lovutvalget har foreslått skjerpede krav til skikkethet for den eller de som står for den daglige ledelsen i et regnskapsførerselskap. Finanstilsynet vil utvide skikkethetskravet til betydelige eiere og styremedlemmer. 

Finansdepartementet har sendt forslaget på høring med frist 18. september.

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du kontakte

Espen

Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
413 23 438 ek@revisorforeningen.no