Skjemaet RF-1359 blir pliktig for finansielle inntekter i fritaksmetoden

Fra og med inntektsåret 2021 skal skjemaet benyttes for alle gevinster, utbytter og tap, uavhengig av om de er innenfor eller utenfor fritaksmetoden.

Publisert:

Tidligere var det frivillig å opplyse om gevinster og utbytter på aksjer og andre finansielle produkter innenfor fritaksmetoden.

Etter at skjemaet ble innført i 2016 har skatteetaten sett en klar reduksjon i antall feil på fritaksmetoden. Det gjøres imidlertid fortsatt en del feil, og i følge skatteetaten er selskaper som ikke leverer RF-1359 er overrepresentert i statistikken over selskaper med feil.

Ved å gjøre skjemaet pliktig fra og med inntektsåret 2021, mener skatteetaten at antall selskaper med feil på fritaksmetoden vil reduseres ytterligere.