Skogbruk og MVA

Skogeieres rett til å bli stående registrert i merverdiavgiftsregisteret skal fremdeles vurderes over en 5 års periode.

Publisert: Avgift

Finansdepartementet vurderer for tiden om de nye retningslinjene for når skog skal anses som virksomhet i forhold til skatt, skal få betydning for avgiftsmessige forhold.  

Inntil dette er avklart gjelder dagens regler.

Det er dermed ingen automatikk i at skog som ikke lenger anses som virksomhet skattemessig, ikke kan bli stående registert for merverdiavgift. Dette skal fremdeles vurderes ut fra dagens regler.