Søk om lønnstilskudd fra 1. februar

Søkeportalen for lønnstilskudd for oktober, november og desember 2020 åpner mandag 1. februar. Søknadsfrist er 1. mars.

Publisert:

Arbeidsgivere som har tatt tilbake ansatte som var permittert per 31. august 2020 kan søke om tilskudd fra 1. februar 2021.

Den ansatte må tilbake i minst den samme stillingsprosenten som før permitteringen ved inngangen til måneden det søkes støtte for. Den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før 1. februar i år.

Foretak med et omsetningsfall på 30 prosent eller mer sammenlignet med samme måned året før får 15.000 kroner per heltidsansatt som tas tilbake fra permittering. Foretak med omsetningsfall mellom 10 og 30 prosent kan også søke om støtte, men de får en lavere sats.

Det er særregler for skattefrie institusjoner. Disse kan få et tilskudd på 10 000 kroner per månedsverk.

De første utbetalingene vil komme vel en uke etter at søkeportalen åpner.

Les mer om ordningen på revisorforeningen.no