Søknad om utsettelse med skattemeldingen for 2020

Nå er det mulig å søke om utsatt frist for skattemeldingen til 20. august. Her får du viktig informasjon om hvordan du søker på vegne av klienter mv.

Publisert:

Søknad om utsettelse

Næringsdrivende og aksjeselskaper kan innen 31. mai søke om utsettelse med innlevering av skattemeldingen til 20. august. Søknad sendes via Altinn på skjema RF-1114.

Det samme gjelder selskaper med deltakerfastsetting (SDF), dvs. ANS, DA og KS mv. som skal levere selskapsmelding. Deltakeren i et SDF har samme leveringsfrist som sitt SDF. Hvis et SDF har fått utsatt frist, utover mai, har deltakeren samme utsatte frist. Det er altså ikke nødvendig for deltaker å søke om utsettelse hvis selskapet allerede har søkt.

Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 20. august. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Revisor og regnskapsfører kan søke

Revisor og regnskapsførere kan søke om utsettelse for klienter via Altinn på skjema RF-1113. Utsettelse vil også da bli gitt til 20. august.

Skjemaet setter en begrensning på 10 %, men denne gjelder ikke for næringsdrivende klienter i år. Vi har fått opplyst fra skatteetaten at for å søke om utsettelse for mer enn 10 % av kundemassen, må revisor/regnskapsfører overstyre skjemaet ved å legge inn et fiktivt høyt antall klienter i feltet for "Oppgi totalt antall klienter". Det har ikke vært mulig å endre selve skjemaets oppbygging på så kort varsel. 

Ektefelle

Ektefeller til næringsdrivende som har søkt om utsettelse vil automatisk få samme frist som den næringsdrivende har fått innvilget.

Tvangsmulkt

Næringsdrivende som får innvilget utsatt frist for å levere skattemeldingen, og som leverer etter den utsatte fristen 20. august, kan bli ilagt tvangsmulkt. Det samme vil gjelde næringsdrivende som ikke søker om utsatt frist, og som leverer skattemeldingen etter fristen 31. mai.

Petroleumsselskaper

For petroleumsselskaper gjelder egne frister og regler, og søknad om utsettelse må sendes Oljeskattekontoret.

Lønnsmottakere og pensjonister

Lønnstakere og pensjonister kan innen 30. april søke om én måneds utsettelse via skatteetaten.no/minskatt.