Statsbudsjett 2018 og mva

MVA satsen på opplevelser økes fra 10 % til 12 %.

Publisert: Avgift

I årets statsbudsjett foreslås det å øke den lave merverdiavgiftesatsen. Merverdiavgiften på persontransport, overnatting, allmennkrinkasting og adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer økes dermed fra 10 % til 12 %.

Det er også foreslått enkelte utvidelser av fritak og unntak fra merverdiavgift som vil komme spesielle grupper til gode. Dette er:

  • Bergings- og redningsfartøy under 15 meter fritas for merverdiavgift.
  • Unntaket i merverdiavgiften for omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner utvides fra 3 til 4 arrangementsdager.
  • Fritaket for merverdiavgift for elektrisk kraft til Nord-Norge utvides til å omfatte elektrisk kraft levert til studentsamskipnadene i Nord-Norge, til bruk i studenthybler uten egen måler.