Staten vil gi kontanter til bedriftene

Regjeringen foreslår en ordning der staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet.

Publisert:

Ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned og skal i første omgang gjelde for to måneder.

Det arbeides sammen med Finans Norge med en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en sentral digital portal. Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata.

Det vil bidra til at ordningen kan iverksettes raskt og at pengene blir utbetalt så snart som mulig. Pengene skal være på konto innen tre uker, lover Regjeringen.

Det gjenstår fortsatt å få på plass avgrensning og regelverk for ordningen, men Regjeringen lover at dette vil være klart om ca. en uke. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres. Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

– Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Samtidig lover Regjeringen nye tiltak, bl.a. for bedrifter og virksomheter som ikke har blitt fanget opp av krisepakkene som er lagt fram. 

Norge skal fortsatt være verdens beste land å bo i etter krisen!