Statlig regnskap i endring

Norge er blant de få land som ikke har endret regnskapsprinsipp til periodiserte regnskaper i OECD. 75 % av OECD-landene har nå gått bort fra kontantprinsippet.

Publisert: Regnskap

OECD har i samarbeid med IFAC gjort en undersøkelse av statlig regnskap i alle OECDs medlemsstater. Undersøkelsen viser at nær tre firedeler av OECDs 34 medlemsstater har innført periodiseringsprinsippet i sitt offisielle årsregnskap. Mer enn en firedel har innført periodiseringsprinsippet også i statsbudsjettet.

Undersøkelsen viser regnskapspraksis, budsjettering, konsolidering, standardsetting og revisors rolle på statlig nivå i medlemsstatene. Svarene fra det enkelte land er utarbeidet av nasjonale finansdepartementer.

Norge er et av landene som ikke har gått over til et periodisert statsregnskap. Det opplyses også at det ikke er noen planer om en slik reform i Norge. Revisorforeningen er en av organisasjonene som flere ganger har anmodet om samme reform i Norge som flertallet av OECDs medlemsstater.

Undersøkelsen er tilgjengelig på IFACs hjemmeside.