Statsbudsjett 2018 og el-biler

Fortsatt gunstig for små el-biler og ladbare hybridbiler med elektrisk rekkevidde på minst 50 km.

Publisert: Avgift

I statsbudsjettet for 2018 foreslås det endringer i engangsavgiften som får betydning for elbiler og ladbare hybridbiler.

Dagens fritak for engangsavgift på el-biler foreslås opphevet. I stedet skal det gis vektfradrag til elbiler på linje med ladbare hybridbiler. Forslaget innebærer at de tyngste el-bilene med vekt over to tonn får engangsavgift.

For ladbare hybridbiler foreslås det at registrert elektrisk rekkevidde skal påvirke vektfradraget. Bilen må ha en registrert elektrisk rekkevidde på minst 50 km for å oppnå maksimalt fradrag.

De foreslått endringene gjør det fremdeles gunstig for små el-biler og for ladbare hybridbiler med lang rekkevidde.