Statsbudsjett 2023 - MVA

MVA på dyrere elbiler, alle fjernleverbare tjenester og elektroniske nyhetstjenester foreslås i Statsbudsjettet for 2023.

Publisert:

El-bil

Det foreslås at det innføres merverdiavgift ved kjøp av elbil for kjøpsbeløp over 500 000 kroner. Avgiften skal beregnes med 25 % av beløp over kr 500 000. Forslaget vil gjelde for batteribaserte elektriske kjøretøy. Hydrogenbiler vil ikke bli omfattet. Forslaget vil også føre til mva på leasing av bil med verdi over kr 500 000.

Elektroniske nyhetstjenester

Det foreslås å avvikle fritaket for elektroniske nyhetstjenester. Det vil fremdeles være fritak for aviser og elektroniske aviser.

Fjernleverbare tjenester

Det forslås en utvidelse av avgiftsplikten på fjernleverbare tjenester slik at alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til norske forbrukere og andre som ikke er næringsdrivende vil bli avgiftspliktig. 

Tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri

Samtidig med fremleggelsen av budsjettet er det sendt på høring en alternativ ordning med utsatt tidfesting av merverdiavgift knyttet til fordringer som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter. Forslaget vil gjøre at innberetning og betaling av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet utsettes inntil omtvistede krav er avklart.