Avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen foreslår enkelte avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert:

Merverdiavgiftskompensasjon for kommuner og fylkeskommuner

Det foreslås å utvide foreldelsesfristen for kommuner og fylkeskommuners krav på merverdiavgiftskompensasjon for første periode 2020 fra 10. juni 2020 til 31. august 2020. 

Dybdejournalistikk

Det foreslås å utvide merverdiavgiftsfritaket for aviser til også å omfatte dybdejournalistikk. Med det vil tidsskrifter og fagpressen i større grad være omfattet av avgiftsfritaket.

Elavgift for datasentre

Det foreslås at vedtaket om å innføre full elavgift for store datasentre hvor det utvinnes kryptovalutta likevel ikke iverksettes. 

Tollfritak på roser fra blant annet Kenya fra 2021

Det foreslås å innføre tollfritak på roser fra de nest fattigste utviklingslandene (såkalte GSP+-land).

Momskompensasjon idrettsanlegg

Det foreslås å øke bevilgningen med 106,5 millioner kroner slik at det for årets søknader vil oppnås full kompensasjon.