Stort flertall i OECD om internasjonal skattereform

130 land og jurisdiksjoner i OECD-forumet Inclusive Framework er enige om hovedelementene i en internasjonal reform for skattlegging av multinasjonale selskap.

Publisert:

Det opplyser Finansdepartementet i en pressemelding

Konsensusløsningen har to deler (pilarer) som utgjør en samlet pakke. Den ene pilaren vil gi markedsjurisdiksjoner utvidet rett til å skattlegge en del av ekstraordinært overskudd i de om lag 100 største konsernene med høy lønnsomhet i global handel. Dette vil omfatte de store teknologiselskapene, som også er vinnerne i den digitaliserte økonomien.

Den andre pilaren vil etablere et minimum effektivt skattenivå på minst 15 prosent for store multinasjonale selskap. Samlet vil dette medføre den største reformen i det internasjonale skattesystemet på nær hundre år.

Inclusive Framework omfatter alle kategorier stater og jurisdiksjoner av alle størrelser, med bred deltakelse også fra utviklingsland.