Støtte til grønne prosjekter

Grønn plattform er en ny satsing som gir næringslivet midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling.

Publisert:

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova har etablert et koordinert offentlig tilbud til prosjekter som fører til grønn omstilling.Målet med satsingen er å styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, samtidig som vi sikrer et mer bærekraftig samfunn.

Målet med utlysningen er å tilby offentlig finansiering av store helhetlige prosjekter innen grønn omstilling. Hovedprosjekter som har behov for et samlet offentlig tilskudd på over 50 millioner kroner vil bli prioritert.