Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen har oppdatert sin strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Publisert:

Regjeringen la frem strategien mot arbeidslivskriminalitet i 2015. Arbeidslivskriminaliteten er blitt mer omfattende, grovere og mer sammensatt. Derfor har regjeringen utarbeidet en revidert og styrket strategi.

En statusrapport med oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene i den reviderte strategien ble lagt frem i 2017. I februar 2018 er det utgitt en oppdatert statusrapport. 

Rapporten omhandler blant annet tiltak mot svart økonomi, mer effektiv sanksjonering av lovbrudd, styrket informasjonsdeling og en mer kunnskapsbasert innretning av skatteetatens samlede innsats mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.