Streng dom om veiledningsplikt for MVA-spørsmål

Eiendomsmegler ble erstatningsansvarlig for justeringsforpliktelse.

Publisert:

I en nylig avsagt dom ble en eiendomsmegler erstatningsansvarlig for den tidligere fradragsførte merverdiavgiften som selgeren hadde måttet betale tilbake til staten som følge av justeringshendelsen. Det ble lagt til grunn at megleren ikke hadde gitt tilstrekkelig råd om justeringsplikten som ville oppstå ved eiendomssalget, og om muligheten for å overdra justeringsplikten til kjøper ved avtale.

Dommen viser at medhjelperes veiledningspliktig i MVA-spørsmål kan strekke seg langt.

Kommentar:

Et forhold som jeg ikke kan se er tatt opp i dommen er partenes mulighet for å begrense skaden. Ved eiendomssalg som innebærer plikt til å justere, vil det oppstå en mulig justeringsrett. Selger har en anledning til å inngå avtale med kjøperen om justeringsrett. På denne måten vil man kunne begrense tapet.