Styret i stiftelser

Stiftelsestilsynet har laget en temaside for styrearbeid og hjelp for styremedlemmer i stiftelser.

Publisert:

Stiftelsestilsynet er opptatt av å arbeide forebyggende, og har nå lansert en temaside for styrearbeid og videoer som skal hjelpe styremedlemmer i stiftelser til å ivareta sine oppgaver og ansvar.

På nettsidene finner du også Styretesten, en selvtest for stiftelser der styremedlemmer og andre kan sjekke hvordan de ligger an med styrearbeidet.

Stiftelsestilsynet har sendt ut ca. 3 500 brev til styremedlemmer i stiftelser som er registrert som nye i løpet av 2020.