Styrevalg i Regnskapsstiftelsen

Professor John Christian Langli er valgt som ny styreleder i Norsk RegnskapsStiftelse etter Per Hanstad.

Publisert:

John Christian Langli er professor ved Handelshøyskolen BI og har vært styremedlem i NRS. Per Hanstad går av som styreleder etter å ha ledet NRS siden 2002.

Som nye medlemmer av Regnskapsstandardstyret er valgt

  • statsautorisert revisor Torstein Ytterdal, PwC
  • statsautorisert revisor Anne-Cathrine Bernhoft, EY og
  • professor Tonny Stenheim, Universitetet i Sørøst-Norge

Statsautorisert revisor Erik Avlesen-Østli, KPMG, er valgt som ny nestleder i Regnskapsstandardstyret.