Svindelforsøk med revisjonsselskapers navn og merkevare

Revisjons- og rådgivningsselskapet EY publiserte 24. november en pressemelding om at selskapet er gjort oppmerksom på at noen har benyttet EYs navn og merkevare i svindelforsøk mot kunder av EY. Situasjonen er politianmeldt.

Publisert:

Revisorforeningen har kjennskap til at flere andre revisjonsselskaper i Norge har opplevd lignende svindelforsøk de seneste ukene.  

I EYs tilfelle har svindlerne tatt kontakt via telefon og utgitt seg for å være fra EY. Kunden blir deretter bedt om å godkjenne papirer via bank-ID over telefon. EY erfarer at svindlerne har god kjennskap til virksomheten. De ringer fra norske nummer og snakker norsk.  

– Vi anmoder våre medlemmer, andre revisjonsselskaper og kunder av disse om å være ekstra varsomme for potensielle svindelforsøk. Det er viktig at man ikke gir fra seg sensitiv informasjon til personer man ikke kjenner over telefon, selv om de hevder å ringe fra et selskap man har en relasjon til, sier Karen Kvalevåg, administrerende direktør i Revisorforeningen. 

DNB har også meldt om svindelforsøk, der de gjør oppmerksom på at svindelforsøkene gjerne skjer mot dem som nettopp har byttet revisor. Revisorforeningen ber derfor bedrifter som nylig har byttet revisor om å være ekstra varsomme. 

Ved den minste mistanke om svindelforsøk anmodes det å ta direkte kontakt med sin ansvarlige kundekontakt i selskapet og melde fra om forholdet