Takseringsreglene for 2022

Takseringsreglene for inntektsåret 2022 er fastsatt.

Publisert:

Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i skattemeldingen for 2022.

Av nyttige satser kan bl.a. nevnes:

  • Hjemmekontor: kr 2 050 per år.
  • Verktøygodtgjørelse: kr 3 100 per år.
  • Fradragsberettigede representasjonskostnader:
    • Enkel bevertning: kr 526 per person per tilfelle.
    • Gavegjenstander med firmamerke: kr 289 per gjenstand.
    • Oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser: kr 289 per tilfelle.