Temaside om taksonomien for bærekraft

Finansdepartementet har lansert en temaside for taksonomien som ventes å tre i kraft i løpet innen nyttår. Temasiden inneholder ofte stilte spørsmål og veiledning om regelverket.

Publisert:

Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem som skal legge til rette for at finansmarkedene kanaliserer kapital til lønnsomme bærekraftige aktiviteter og prosjekter. Systemet skal bidra til å hindre grønnvasking og danne grunnlaget for ulike standarder og merkeordninger for grønne finansielle produkter og instrumenter.

Finansdepartementets temaside Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet gir en god innføring i hva taksonomien går ut på og inneholder også veiledning om regelverket.