Tematilsyn om betalingsoppdrag hos regnskapsførerforetak

Rapporten fra tematilsynet om hvordan regnskapsførerforetak håndterer ansvar og risiko ved regnskapsføreroppdrag er publisert.

Publisert:

Finanstilsynet har undersøkt hvordan regnskapsførerforetak håndterer ansvar og risiko ved betalingsoppdrag. Slike oppdrag inkluderer fullmakt fra oppdragsgiver til å belaste oppdragsgivers bankkonto(er) ved utbetalinger.

Tematilsynet viste at mange av de kontrollerte regnskapsførerforetakene ikke hadde skriftlige rutiner som dekket sentrale elementer i utførelsen av betalingsoppdrag, eller at rutinene ikke var tilpasset den virksomheten.

Tematilsynsrapporten kan være et egnet  grunnlag for å vurdere om egen virksomhet drives i samsvar med god regnskapsføringsskikk.