Tematilsyn om vesentlighetsvurderinger

Finanstilsynet vil se på utvalgte revisjonsutvalgs vurderinger av vesentlighet og de seks største revisjonsselskapenes metodikk for fastsettelse av vesentlighet ved revisjon av regnskap.

Publisert:

Finanstilsynet vil også se på hvordan revisjonsutvalg og revisor diskuterer vesentlighet.