Tematilsynsrapport hvitvaskingsloven

Finanstilsynets rapport fra tematilsynet med revisjons- og regnskapsførerforetaks etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven er nå publisert. Tematilsynet ble gjennomført i 2020 og 2021.

Publisert:

Økt oppmerksomhet om tiltak mot hvitvasking

Finanstilsynet har økt oppmerksomheten mot tilsynsenhetenes tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette inkluderer regnskapsførerforetak og revisjonsforetak. Finanstilsynet fremhever at disse foretakene tilbyr tjenester som gjør dem godt egnet til å forebygge og avdekke slik virksomhet.

Tematilsynet

Finanstilsynet innhentet i forbindelse med tematilsynet informasjon fra til sammen 60 revisjons- og regnskapsførerforetak. Av disse ble 11 revisjonsforetak og 11 regnskapsførerforetak valgt ut for nærmere kontroll ved stedlig tilsyn.

Tematilsynsrapporten gir en oppsummerende oversikt over Finanstilsynets funn i tematilsynet. Tilsynsrapportene fra de stedlige tilsynene blir publisert på Finanstilsynets nettsted.