Revisorforeningen støtter at informasjon i a-ordningen kan benyttes for kontroll av OTP-loven

Forslaget innebærer at arbeidsgivers inntektsopplysninger i a-ordningen skal kunne utleveres til pensjonsinnretningene.

Publisert:

Dette forutsetter endringer i skatteforvaltningsloven om skattemyndighetenes taushetsplikt samt endringer i OTP-loven.

For arbeidsgiver vil forslaget bety en forenklet rapporteringsplikt ved at det ikke lenger vil være behov for å rapportere de samme opplysningen til pensjonsinnretningene. 

Ikrafttredelse er forelslått fra 1. januar 2021.