Tidspunkt for fravalg av revisjon

Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. For at dette skal kunne gjelde for inneværende år, må beslutning være fattet av generalforsamlingen innen 31.12, og melding om dette må være mottatt i Foretaksregisteret senest 15. januar året etter.

Publisert: Revisjon

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring beslutte at selskapets årsregnskaper for inneværende regnskapsår eller senere ikke skal revideres.

Det er likevel registrering i Foretaksregisteret som vil være virkningstidspunkt for beslutning om fravalg av revisjon. Når beslutningen om fravalg av revisjon er tatt for inneværende år, må man straks sende melding om dette til Foretaksregisteret. Meldingen må være mottatt ved registeret senest 15. januar året etter for at beslutningen skal være gjeldende.