Tilbakebetaling av skattlagte aksjonærlån

Ved tilbakebetaling av skattepliktige aksjonærlån må tilbakebetalingsbeløpet innrapporteres i post 22 og post 5 i aksjonærregisteroppgaven.

Publisert: Skatt

I post 5 i aksjonærregisteroppgaven innrapporteres innbetalt aksjekapital. 

I de fleste tilfeller er det mer naturlig å tilføre tilbakebetalingsbeløpet den innbetalte overkursen på aksjene, dvs. post 6 i aksjonærregisteroppgaven.

Bruker man post 6 ved slik tilbakebetaling vil man imidlertid få feilmelding i Altinn. Vi har tatt opp spørsmålet med aksjonærregisteret, men de kunne ikke love at dette vil bli rettet innen fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven (31. januar).