Tilbakeføring av underskudd for 2020

Skatteetaten opplever at mange selskaper feilaktig reserverer seg mot tilbakeføring av underskudd for 2020 ved å krysse av feil på skattemeldingen.

Publisert:

Selskap med underskudd i 2020 kan tilbakeføre dette underskuddet mot positiv inntekt i 2019 og 2018. Skatteverdien av det tilbakeførte underskuddet blir utbetalt ved skatteoppgjøret for 2020. Maksimalt fradragsbeløp er 30 millioner kroner.

Les mer om ordningen her.

Kan reservere seg

Selskap som ikke ønsker å være i ordningen, eller selskap som ikke omfattes av ordningen må svare «Nei» på spørsmålet: «Skattefradrag for underskudd for inntektsåret 2020» i Skattemelding for aksjeselskap (RF-1028).

 

Skatteetaten opplyser at mange selskaper som har levert skattemeldingen har valgt å reservere seg fra ordningen ved å krysse av for «Nei» selv om de tilsynelatende oppfyller vilkårene. Selskapene kan ha ulike grunner til å svare «Nei» i skattemeldingen. Det kan være at vilkårene ikke er oppfylt, eller at selskapene av andre grunner ikke ønsker å benytte seg av ordningen.

Vi mistenker imidlertid at dette i mange tilfeller også kan skyldes at de ikke er tilstrekkelig oppmerksom på ordningen og at de ikke har ønsket å reservere seg.

Føringen

Postene om underskudd i skattemeldingen skal fylles ut uten at det tas hensyn til om underskuddet for 2020 skal tilbakeføres.

Fordringen på skattebeløpet til utbetaling skal ikke tas med som skattepliktig formue.

Fusjon/fisjon i 2020 eller 2019

Informasjon om ordningen for selskap som er fusjonert/fisjonert i 2020 eller 2019, se Skatte-ABC 2020/2021, underskudd, punktene 7.4.3 – 7.4.6.

Endring av fastsetting

Dersom underskuddet for inntektsåret 2020 blir endret, kan tilbakeføringen bli korrigert, se Skatte-ABC, Underskudd pkt 7.7.