Tilbakegående avgiftsoppgjør - fristen utvides

Fristen for å inngå leieavtaler utvides midlertidig fra seks til tolv måneder.

Publisert:

Utleiere av bygg og anlegg må inngå leieavtale innen seks måneder etter fullføring for å ha rett til fradrag for merverdiavgift gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør. Konsekvensen av å oversitte fristen er at utleieren henvises til de mindre gunstige justeringsreglene.

Tilbakegående avgiftsoppgjør er gunstig for utleier fordi selskapet får fradrag for all inngående merverdiavgift med en gang vilkårene er oppfylt. Utleier som må bruke justeringsreglene vil kun få fradrag for inngående avgift knyttet til kapitalvaren og bare med en andel hvert år i årene fremover.

I dagens marked kan det ta lengre tid før leieavtale er inngått. Det kan føre til at flere utleiere ikke klarer å overholde denne fristen. For utleier er det derfor en fordel at det som et midlertidig tiltak gis en utvidet frist til tolv måneder.