Tilleggsskatt og innførselsmerverdiavgift

Det vil ikke bli ilagt tilleggsskatt for feil i beregnet innførselsmerverdiavgift når den skattepliktige har full fradragsrett.

Publisert: Avgift

Skattepliktige som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal beregne og rapportere innførselsmerverdiavgift i skattemeldingen for merverdiavgift. Innførselsmerverdiavgift skal tas med både som utgående og inngående avgift i samme melding.

Skattepliktig som har beregnet feil innførselsmerverdiavgift skal ikke bli ilagt tilleggsskatt for den del av avgiften den skattepliktig har korresponderende fradragsrett for. Dette gjelder også når det ikke er beregnet merverdiavgift i det hele tatt, men det ville ha foreligget korresponderende fradragsrett.