Lovendringer legger til rette for digitale møter og elektronisk kommunikasjon i boligforetak

Lovendringer som legger til rette for at boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier kan ta i bruk elektroniske løsninger trer i kraft 1. april 2021.

Publisert:

Formålet med endringene i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven, er å tilpasse lovene til dagens digitale virkelighet, ved å åpne opp for å ta i bruk elektroniske løsninger i flere sammenhenger. Endringene innebærer en rettslig likestilling av:

  • generalforsamlinger, årsmøter og styremøter med og uten fysisk oppmøte,
  • skriftlig (papirbasert) og elektronisk kommunikasjon mellom boligselskapene og dets eiere (beboere),
  • skriftlig (fysisk) underskrift og elektronisk signatur på protokoller, stiftelsesdokumenter mv.