Lovendringer skal legge til rette for digitale møter og elektronisk kommunikasjon i boligforetak

Regjeringen har lagt fram forslag til lovendringer slik at boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier kan ta i bruk elektroniske løsninger i flere sammenhenger.

Publisert:

Forslagene ble fremmet den 12. februar 2021 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Prop. 81 L (2020–2021) om endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven.

Formålet med forslagene er å tilpasse lovene til dagens digitale virkelighet, ved å åpne opp for å ta i bruk elektroniske løsninger i flere sammenhenger. Endringsforslagene innebærer en rettslig likestilling av:

  • generalforsamlinger, årsmøter og styremøter med og uten fysisk oppmøte,
  • skriftlig (papirbasert) og elektronisk kommunikasjon mellom boligselskapene og dets eiere (beboere),
  • skriftlig (fysisk) underskrift og elektronisk signatur på protokoller, stiftelsesdokumenter mv.