Tiltakspakke: Økte rammer for tilskudd, lån og investeringskapital gjennom Innovasjon Norge

Tiltakspakken er samlet på nærmere 5 milliarder kroner og er for en stor del rettet mot oppstarts- og vekstbedrifter.

Publisert:

Milliardene fordeler seg slik på ulike ordninger i Innovasjon Norge:

  • Innovasjonstilskudd - til små og mellomstore vekstselskaper med utviklings­prosjekter som vil kunne skape ny aktivitet i bedriftene og hindre unødvendige permitteringer: 2,1 mrd. kroner
  • Etablerertilskudd - til oppstartsbedrifter med innovative forretningsideer som har markeds- og vekstpotensial, men redusert tilgang til egenkapital: 500 mill. kroner
  • Innovasjonslån - delfinansiering av investeringer til nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling: Økt låneramme med 1,6 mrd. kroner
  • Rentestøttefondet - utsettelse i rentebetalinger for innovasjonslån og distriktsrettede risikolån: 300 mill. kroner 
  • Tilskudd til private innovasjonsmiljøer - utleierne/tilretteleggerne: 50 mill. kroner
  • Klyngeprogrammet: 50 mill. kroner
  • Miljøteknologiordningen: 184,5 mill.kroner (til 750 mill. kroner)

Det er åpnet for å søke fra 15. april. Les mer om ordningene og søknad hos Innovasjon Norge.

Kriteriene for hvilke prosjekter som kan få støtte fra Innovasjon Norge er de samme som før.