Tilskuddsordning for arrangører av messer og matfestivaler mv.

Regjeringen foreslår en ny tilskuddsordning for arrangører av store publikumsåpne arrangementer som faller utenfor ordningene for kultur og idrett.

Publisert:

Vilkår for å få tilskudd

  • Arrangementet må ha regional eller nasjonal verdi
  • Arrangementet må ha et ventet besøkstall på minst 500 personer
  • Arrangementet var planlagt avholdt i perioden 5. mars til 31. desember 2020, men måtte avlyses som følge av statlig myndighetspålegg i forbindelse med koronapandemien
  • Det er en forutsetning at det skal avholdes tilsvarende arrangement i fremtiden

Støttebeløp og utbetaling

Støttebeløpet settes til maksimalt 60 prosent av nettotapet som følge av det avlyste arrangementet. Støttebeløpet avkortes mot annen statlig støtte knyttet til tap eller bortfall av inntekt som følge av koronapandemien. 

Det legges opp til at utbetalingene skal skje i første kvartal 2021.