Tilsynsrapporter med vedtak om overtredelsesgebyr

Etter ikrafttredelsen av revisorloven har Finanstilsynet fått adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ved overtredelse av visse bestemmelser i revisorloven og revisjonsforordningen. De første vedtakene om overtredelsesgebyr for brudd på plikter etter revisorloven ble fattet i oktober 2022, og disse vedtakene er nylig kunngjort av Finanstilsynet.

Publisert:

Det ene vedtaket gjelder mangler i etterlevelse av regelverket knyttet til kompensasjonsordningen for næringslivet og revisorloven. Overtredelsesgebyret ble fastsatt til kr 30 000.

Det andre vedtaket gjelder brudd på revisors plikter ved aksept av revisjonsoppdrag og innhenting av revisjonsbevis. Overtredelsesgebyret ble fastsatt til kr 10 000.